Kvarnvreten Fastighets AB

Företagets grundare, Roland Magnusson som startade Västmanlands Byggtjänst AB 1960 gjorde den kloka bedömningen att byggverksamheten vintertid behövde en kompletterande verksamhet för bättre ekonomi totalt sett. Lösningen blev att investera i fastigheter och då främst hyresfastigheter. Det utgör en stabil grund för såväl moderbolag som dotterbolag.

Företagets bestånd består av ett 20-tal fastigheter, vilka tillsammans rymmer cirka 670 lägenheter. Fastigheterna är i huvudsak belägna i områdena Pettersberg (3 km från centrum), där vi har drygt 250 lägenheter, Markörgatan på Malmaberg (3 km från centrum) där vi har drygt 150 lägenheter och ca 200 lägenheter i absoluta centrum av Västerås. Kvarnvreten Fastighets AB äger också ett av Västerås finaste äldreboende, Flodinsgården på Blåsbo med 65 lägenheter.

Vår idé är att långsiktigt äga och förvalta hyresfastigheter – och förvalta dem väl. Vi strävar efter god ordning och hög trivsel. Genom gruppens olika företag kan vi garantera hela kedjan av kompetens, skötsel och säker drift – och genom ett unikt samarbete med Hyresgästföreningen har vi utarbetat en ”gemensam syn på och rekommendationer för inom- och utomhusmiljö” vad gäller våra fastigheter. Vi ser två vinnare i detta. Våra viktiga hyresgäster och vi själva.

Företaget ingår i Kvarnvretengruppen

pic_2Kvarnvreten Fastighets AB är moderbolag för en grupp av företag som benämns Kvarnvretengruppen, med sammanlagt 500 anställda De i gruppen ingående företagen kompletterar varandra på ett lika unikt som effektivt sätt. Västmanlands Fastighetsskötsel AB utför alla typer av inre och yttre fastighetsskötsel, snöröjning, sandning och gräsklippning. Västmanlands Byggtjänst AB utför mindre om –och tillbyggnader samt reparationer. Vårt största företag, Västmanlands Städ- och Flyttjänst AB utför städning och rengöring i såväl privata som offentliga lokaler.

Peter Magnusson
VD, Kvarnvreten Fastighets AB