Information till alla hyresgäster

10 augusti, 2018

Om oturen är framme och du skulle bli utelåst, hör du dagtid av dig till vår felanmälan 021-470 87 40.

För att säkerställa att vi släpper in rätt person i bostaden måste du visa ett giltigt ID samt stå på kontraktet.

En låsöppning under dagtid kostar 500 kronor & kostnaden läggs på nästkommande hyresavi.

 

Med vänliga hälsningar Kvarnvreten Fastighets AB